Blåsorkestern


Mölnlycke Blåsorkester

Bilder från Höstkonserten i Råda Rum tillsammans med 

Fjordbrass från Lavik i Norge.                                     Foto: Peter Olovsson

1_IMG_9094
1_IMG_9063
1_IMG_9137
1_IMG_9119
1_IMG_9175
1_IMG_9059
1_IMG_9093
1_IMG_9111
1_IMG_9084
1_IMG_9150
1_IMG_9107
1_IMG_9208
1_IMG_9066
1_IMG_9067
1_IMG_9159
1_IMG_9076
1_IMG_9148
1_IMG_9164
1_IMG_9077
1_IMG_9229
1_IMG_9169
1_IMG_9072
1_IMG_9183
1_IMG_9218
1_IMG_9078
1_IMG_9071
1_IMG_9069
1_IMG_9097
1_IMG_9139
1_IMG_9115
1_IMG_9105

Kommande Konserter:


Då vi följer den allmänna samhällesrekommendationen angående Covid-19 måste vi tyvärr ställa in vårens konserter.


Vi hoppas på att vi alla kan njuta av sommaren och att vi ses igen till konserten med Magnus Johansson den 26:e september. 

HistorikFöreningens anor sträcker sig veterligen tillbaka till början av år 1888, då Bruno Wendel anställde en pensionerad musiksergeant för att starta en mässingssextett med hjälp av musicerande arbetare på Mölnlycke fabriker, sedermera Mölnlycke AB. Repetitionerna hölls i ett ödehus i Stora Bråta och konserter ägde rum på Wendelsberg, där man ofta hade förnäma gäster.


Efter första världskriget, under vilket de musikaliska aktiviteterna låg nere, anställdes folkskolläraren och klockaren Nils Rasin (1894-1978) för att ånyo dra igång mässingssextetten. Sedan diverse pekuniära insamlingar ägt rum, kunde musiken åter höras på demonstrationer, dansbanor och föreningsfestligheter.


I mitten av 1930-talet infördes skiftarbete på fabriken varvid en ny kris i orkesterns historia inträdde. Tack vare initiativ från den energiske musikanten Nils Johansson (1906-2008), kom emellertid orkestern igång igen och 1946 bildades föreningen Mölnlycke musiksällskap, som vi känner den idag.
Nils Rasin ledde orkestern under en utomordentligt lång period. Han avlöstes på tidigt 70-tal, under ett år, av Yngve Moberg. Moberg var pensionerad militärmusiker från KA4.


Musikskolan (nuvarande Kulturskolan) rustades upp starkt i början på 1970-talet. Den då nyanställde musikläraren Stig Boström, trombonist och kontrabasist, tog över ledarskapet för orkestern och en oerhört dynamisk period inleddes. Det nära samarbetet med Musikskolan innebar även en drastisk föryngring av musikerna liksom ett ökat utbud av konserter.


Orkestern gjorde under denna epok ett antal resor i Sverige och Norge, liksom utbyten med vänorter i Estland, Norge och England.
Efter Stig Boströms pensionering år 2001 övertogs ledarskapet under åren 2001 – 2013 av Benkt-Åke Nilsson, slagverkslärare.
År 2011 gav orkestern ut en CD med titeln ”Con brio”.


Under perioden hösten 2013 till sommaren 2016 leddes blåsorkestern av två dirigenter, blåsmusiklärarna Helena Kaij och Christina Lundin. F.n. (juni 2018) leds orkestern av Jenny Björkqvist och Christina Lundin.

Email: molnlyckeblas@live.com

Copyright @ All Rights Reserved