Blåsorkestern


Mölnlycke Blåsorkester

Bilder från 75-års konserten i Mölnlycke Kulturhus med Trumpetsolist Magnus Johansson hösten 2021                               Foto: Peter Olovsson

1_IMG_6080
1_IMG_6083
1_IMG_6087
1_IMG_6092
1_IMG_6098
1_IMG_6109
1_IMG_6116
1_IMG_6123
1_IMG_6124
1_IMG_6140
1_IMG_6169
1_IMG_6192
1_IMG_6213
1_IMG_6219
1_IMG_6236
1_IMG_6245
1_IMG_6259
1_IMG_6077

Kommande Konserter:


Vårkonsert 6.e maj

Mölnlycke Kulturhus

Solist: Erik Mjönes

HistorikFöreningens anor sträcker sig veterligen tillbaka till början av år 1888, då Bruno Wendel anställde en pensionerad musiksergeant för att starta en mässingssextett med hjälp av musicerande arbetare på Mölnlycke fabriker, sedermera Mölnlycke AB. Repetitionerna hölls i ett ödehus i Stora Bråta och konserter ägde rum på Wendelsberg, där man ofta hade förnäma gäster.


Efter första världskriget, under vilket de musikaliska aktiviteterna låg nere, anställdes folkskolläraren och klockaren Nils Rasin (1894-1978) för att ånyo dra igång mässingssextetten. Sedan diverse pekuniära insamlingar ägt rum, kunde musiken åter höras på demonstrationer, dansbanor och föreningsfestligheter.


I mitten av 1930-talet infördes skiftarbete på fabriken varvid en ny kris i orkesterns historia inträdde. Tack vare initiativ från den energiske musikanten Nils Johansson (1906-2008), kom emellertid orkestern igång igen och 1946 bildades föreningen Mölnlycke musiksällskap, som vi känner den idag.
Nils Rasin ledde orkestern under en utomordentligt lång period. Han avlöstes på tidigt 70-tal, under ett år, av Yngve Moberg. Moberg var pensionerad militärmusiker från KA4.


Musikskolan (nuvarande Kulturskolan) rustades upp starkt i början på 1970-talet. Den då nyanställde musikläraren Stig Boström, trombonist och kontrabasist, tog över ledarskapet för orkestern och en oerhört dynamisk period inleddes. Det nära samarbetet med Musikskolan innebar även en drastisk föryngring av musikerna liksom ett ökat utbud av konserter.


Orkestern gjorde under denna epok ett antal resor i Sverige och Norge, liksom utbyten med vänorter i Estland, Norge och England.
Efter Stig Boströms pensionering år 2001 övertogs ledarskapet under åren 2001 – 2013 av Benkt-Åke Nilsson, slagverkslärare.
År 2011 gav orkestern ut en CD med titeln ”Con brio”.


Under perioden hösten 2013 till sommaren 2016 leddes blåsorkestern av två dirigenter, blåsmusiklärarna Helena Kaij och Christina Lundin. F.n.  leds orkestern av Jenny Björkqvist och Christina Lundin.