Historik Liten logo: instrument med MM-text runt

 
  Stora Föreningens anor sträcker sig veterligen tillbaka till början av
år 1888, då Bruno Wendel anställde en pensionerad musiksergeant
för att starta en mässingsextett med hjälp av musicerande
arbetare på fabriken. Repetitionerna skedde i ett ödehus i Stora
Bråta och konserter ägde rum på Wendelsberg, där man ofta
hade förnäma gäster.

Stora Efter första världskriget, under vilket de musikaliska aktivi-
teterna låg nere, anställdes folkskolläraren och klockaren Nils
Rasin för att ånyo dra igång mässingsextetten. Sedan diverse
pekuniära insamlingar ägt rum kunde musiken åter höras på demon-
strationer, dansbanor och föreningsfestligheter.

Stora I mitten av 1930-talet infördes skiftarbete på fabriken varvid
en ny kris i orkesterns historia inträdde. Tack vare initiativ från
den energiske musikanten Nils Johansson kom emellertid orkes-
tern igång igen och 1946 bildades föreningen Mölnlycke Mu-
siksällskap, som vi känner den idag.

Stora Numera rekryteras musikanterna huvudsakligen från Härryda
Kommunala Musikskola och den konstnärliga verksamheten
leds av kvalificerade musiklärare från skolan.
Blåsorkester|Stråkorkester|Historik För medlemmarDekoration