Storsextetten


Storsextetten är en grupp av åtta blåsmusiker ur Mölnlycke blåsorkester. Vi spelar underhållningsmusik från gångna tider och försöker sprida intresse för musik som var populär från sent 1800-tal till omkring 1960. På repertoaren finns allt från folkmusik och revynummer till toner av Povel Ramel. Musiken är sexstämmig och bygger på en gammal musikalisk tradition.

I Sverige var s.k. mässingssextetter allmänt förekommande fram till 1930-talet. De bestod av sex mässingsblåsare ibland därutöver trumslagare. Populariteten var mycket stor och man spelade till dans och också ren underhållning. I vår bygd fanns sådana sextetter redan under sent 1800-tal. Vår blåsorkester har sitt ursprung i en sextett, som senare blev oktett, för att gradvis på 1940-talet ta form av blåsorkester.

En arvtagare till dessa gamla sextetter var, under nära trettio år fram till år 2001, Rådasextetten. Kapellmästare var Stig Boström, kommunal musikledare och dirigent för Blåsorkestern under åren 1973-2001.

Rådasextetten, Bibliotekets dag, Landvetter år 1992
 
Foto Marita Ripa

 

Storsextetten uppstod år 2013 på initiativ av Ulf Ripa, euphonist i Blåsorkestern och under långa perioder basunist och även althornist i Rådasextetten. Efter några fruktlösa försök, ett par år in på 2000-talet, att starta om Rådasextetten med klassisk besättning, valde han år 2013 att skapa en blåsarensemble med musiker ur Blåsorkestern. Ensemblen gavs namnet Storsextetten.  Ulf Ripa är dess kapellmästare.

Storsextetten, invigning av Kulturhuset, Landvetter år 2015
 
Foto Peter Olovsson

Det finns mycket notmaterial bevarat, ofta handskrivet, tummat och svårläst. Rådasextettens gamla notsamling har bildat grund för Storsextettens repertoar. Vi har valt att med datorns hjälp bevara dessa noter. I brist på de ursprungliga instrumenttyperna, spelar vi dessa sexstämmiga kompositioner på vår tids instrument.

Underhållningskonsert Ekdalagården år 2016
 

Foto Lennart Johansson

Storsextetten spelar då och då offentligt och ger regelbundet uppskattade konserter på de kommunala äldreboendena.