Kontakt

STYRELSE

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleanter
 
Stefan Lindén
Syréne Eriksson
Lena Samuelsson
Dan van Ginhoven
Anna Längsjö
Jörgen Friman
Lennart Johansson
0760 50 42 87
0768 68 68 65
0708 70 76 12
0762 40 95 16
031 88 64 97
0708 88 34 65
0763 54 62 75
 
Organisationsnummer 802506-8779
Plusgironummer 427012-0
Medlemsavgift f.n. 400:-
Mailadress: molnlyckeblas[snabel-a]live.com

MUSIKALISKA LEDARE

 

Jenny Björkqvist & Christina Lundin  
   
KAPELLMÄSTARE STORSEXTETTEN  
Ulf Ripa 0708 996175
   
WEBBREDAKTÖR  
Ulf Ripa 0708 996175